Reglement

REGLEMENT 2020

NB: Door de coronacrisis komen er mogelijk nog aanvullingen/wijzigingen op dit reglement. 


Algemeen

 1. Lôsbroekwist  is een kwis waarbij in teamverband een kwisboek ingevuld moet worden.
 2. De organisatie en uitvoering is volledig in handen van Stichting Lôsbroekwist.
 3. Instructies of aanwijzingen van Stichting Lôsbroekwistdienen ten allen tijden opgevolgd te worden.
 4. Bij activiteiten op de openbare weg is eenieder verplicht om zich aan de normale wettelijke regels te houden (als het donker is graag een reflecterend hesje dragen).


Teams

 1. Een team bestaat bij voorkeur uit minimaal 10 personen.
 2. Elk team bevat tenminste 1 persoon welke woonachtig is in Loosbroek.
 3. Een teamcaptain is een inwoner van Loosbroek.
 4. Een teamcaptain is de hele avond bereikbaar op het opgegeven mailadres en mobiele telefoonnummer.


Inschrijving

 1. Een team kan zich inschrijven voor Lôsbroekwist via de website vanaf 20 juni 2020.
 2. 10 september 2020 sluit de inschrijving op de website om 23.59 uur en dan moet het inschrijfgeld ook binnen zijn bij Stichting Lôsbroekwist.


Deelnemen aan Lôsbroekwist

 1. Zo spoedig mogelijk na inschrijving ontvangt de contactpersoon een bevestiging van inschrijving via e-mail. De inschrijving wordt definitief na overmaking van € 25.00 op rekening nr. NL25 RABO 0302 6567 74 t.n.v.Stichting Lôsbroekwist.
 2. De teamcaptain ontvangt per mail een deelnemersnummer na betaling en dit nummer moet hij meebrengen bij het ophalen van het kwisboek.
 3. Op de dag van de kwis moet ieder team tussen 18.00 uur en 18.15 uur starten door het vragenboek op te halen bij De Wis dit in verband met starttijden van sommige opdrachten.
 4. Tijdens de kwis (behalve tijdens en voor de geheime opdracht en opdracht 100) mogen diverse hulpmiddelen gebruikt worden, zoals computers, laptops, telefoons, buren, vrienden, familie, kennissen, meetmiddelen enz.
 5. Het team vult het kwisboek duidelijk en leesbaar in.
 6. Het ingevulde kwisboek moet op de dag van de kwis uiterlijk vóór 00.00 uur bij De Wis worden ingeleverd. (tijd van teletekst op NPO 1 is bindend).
 7. Alle bladzijden met vragen en het voorblad dienen bij inlevering in het kwisboek aanwezig te zijn en dienen op de juiste volgorde (vraagnummering van laag naar hoog)  gelegd te worden.
 8. Tijdens de kwisavond zal ook een geheime opdracht uitgevoerd worden. Voor de geheime opdracht dient elk team één afgevaardigde naar De Wis te sturen om daar de geheime opdracht uit te voeren.

         - Start geheime opdracht: ... uur (dus graag om ... uur op de locatie aanwezig zijn)

         - Te laat betekent geen deelname aan de geheime opdracht = 0 punten

         - Eén afgevaardigde per team (geen pottenkijkers).

         - Neem je teamnummer mee. (zit in het kwisboek).

 1. Tijdens de geheime opdracht is het gebruik van hulpmiddelen als telefoon, laptop en dergelijke, niet toegestaan, op straffe van diskwalificatie.  Deze opdracht zal naar verwachting maximaal een uur duren.
 2. Alleen teams die hun kwisboek correct en op tijd hebben ingeleverd dingen mee naar deprijzen.


Beoordeling

 1. Indien een antwoord niet of onleesbaar is ingevuld zullen er geen punten worden toegekend.
 2. Het team met de meeste punten zal als winnaar worden aangewezen.
 3. Puntenverdeling door Stichting Lôsbroekwist is bindend.
 4. Bij een gelijk aantal punten zal Stichting Lôsbroekwistde plaatsen verdelen op tijdstip van inlevering van het vragenboek.


Prijsuitreiking

 1. De winnaars van Lôsbroekwist worden bekend gemaakt op de feestavond op zaterdag 10 oktober bij Uitgaanscentrum Lunenburg.
 2. Vul op het voorblad, in het daarvoor bestemde vakje in, met hoeveel personen jullie verwachten naar de feestavond te komen (we pinnen je er niet op vast, maar dan hebben we een indicatie van hoeveel personen we kunnen verwachten).


Diversen

 1. Discussie of correspondentie omtrent de uitslag van deze kwis is niet mogelijk.
 2. Indien er zich onvoorziene situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, zal er na overleg een uitspraak door Stichting Lôsbroekwist worden gedaan.
 3. Deelname aan de kwis is geheel voor eigen risico.
 4. Deelname door minderjarigen gebeurt onder begeleiding van ouders/verzorgers.
 5. De feestavond is toegankelijk voor iedereen uit Loosbroek, ook als je niet hebt meegedaan aan de kwis.
 6. Binnen 3 dagen na de uitslag komen de antwoorden van de kwis op de website van Lôsbroekwist.
 7. Door deel te nemen aan Lôsbroekwist geef je de organisatie toestemming om beeld en geluidsopnameste maken. Mocht jij, of iemand in je team daar bezwaar tegen hebben dien je dat vooraf aan Stichting Lôsbroekwist bekend te maken.


Stichting Lôsbroekwist wenst iedereen heel veel plezier!


Contactinfo:


Heb je vragen en/of opmerkingen over Lôsbroekwist?

Mail dan naar losbroekwist@hotmail.com

Wij zullen dan z.s.m. reageren.